Danh mục
 Danh mục  Tìm kiếm

Bài viết

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Nam Định mới nhất

batdongsannamdinh.net - Tư vấn quy trình, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất tại Nam Định.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một giấy tờ rất quan trọng đối với các cá nhân, hộ gia đình có quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ có ý nghĩa ghi nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu của cá nhân, hộ gia đình mà còn có thể được sử dụng trong các giao dịch trong cuộc sống. Do vậy trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình. Vì lí do này, Nhà nước ta tạo điều kiện cho các các nhân, hộ gia đình trong trường hợp này có thể xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy muốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần làm những thủ tục gì, quy trình thực hiện như thế nào? Quý khách có thể tham khảo bài tư vấn dưới đây của nhà đất Nam Định
 

Quy trình, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy trình, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thành phần hồ sơ
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK
Giấy xác nhận của UBND xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời hạn 15 ngày (đối với cá nhân, hộ gia đình)
Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở Nam Định về việc mất GCN (đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư)
Giấy xác nhận của UBND xã về việc thiên tai, hỏa hoạn (trường hợp mất GCN do thiên tai, hỏa hoạn)
Số lượng: 01 bộ
Nhà đất Nam Định chỉ đúng quy trình thực hiện 
Bước 1: Thông báo về việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất 
 
– Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm khai báo với UBND xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất
 
– UBND xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất tại trụ sở UBND xã
 
-Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở Nam Định
 
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dung đất
 
– Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất tại trụ sở UBND xã /ngày đăng tin lần đầu trên phương tiên thông tin đại chúng ở Nam Định, người bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dung đất nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Định.
 
– Sau đó lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dung đất (trường hợp hồ sơ thiếu thì người bị mất GCN nộp bổ sung hồ sơ đến khi hồ sơ đủ và hợp lệ)
 
– Nộp lệ phí cấp lại GCN
 
Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ
 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nam Định có tiến hành kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;
Lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dung đất bị mất
Ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chính lý, cập nhập biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
Trao Giấy chứng nhận quyền sử dung đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.
Bước 4: Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dung đất
 
Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết đinh hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, đồng thời cấp lại GCN
 
Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dung đất mới
 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Định giao Giấy chứng nhận quyền sử dung đất mới cho người bị mất GCN
 
Cơ quan thực hiện:
UBND xã nơi người xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cư trú;
Sở Tài nguyền và Môi trường
Lệ phí:
+Trường hợp GCN chỉ có quyền sử dụng đất: 20.000 đồng (các phường thuộc quận, thị xã); 10.000 đồng (khu vực khác); 50.000 đồng (đối với tổ chức.
 
+Trường hợp GCN bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản găn liền với đất: 50.000 đồng (phường thuộc quận, thị xã); 25.000 đồng (khu vực khác); 50.000 đồng (tổ chức)